Woning

Particulier

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtbsijstandsverzekering verdedigt uw belangen wanneer u het niet eens kan worden met de tegenpartij.


Men zal u met raad en daad bijstaan om een oplossing te vinden. Men probeert steeds een minnelijke schikking te treffen, indien dit niet mogelijk is kan men overgaan tot een gerechtelijke procedure.


U kan bij uw rechtsbijstandsverzekeraar vrijblijvend informatie inwinnen over uw rechten, zelfs indien er nog geen sprake is van een geschil.


Een verzekering rechtsbijstand binnen de polis of liever apart?
Wanneer u ervoor kiest om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, kan dit als aanvullende waarborg binnen uw familiale, brand- en autoverzekering of u kan ervoor kiezen om een aparte verzekering af te sluiten bij een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij.

Als aanvullende waarborg

Als aparte verzekering

Premie vormt één geheel

Polis aangepast aan uw budget en behoeften

 

Vaak bredere dekkingen

 

Vermijden van belangenconflicten

Contact

Wijkstraat 43 bus 11
3590 Diepenbeek

011 93 35 00

verzekeringen@certago.be