Sparen

Zelfstandigen & Particulieren

Uw onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Ons aanbod voor sparen

pexels-maitree-rimthong-1602726

VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen)

Het VAPZ is een eenvoudige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. U kan hiermee uw fiscaal voordeel maximaliseren en kan een bijkomende bescherming bieden bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De fiscale voordelen zijn cumuleerbaar met de voordelen van de Individuele Pensioentoezegging, maar ook met pensioensparen en langetermijnsparen.

IPT (individuele pensioentoezegging)

Werkt u als zelfstandige vanuit een vennootschap? Dan is een IPT iets voor u. U kan de premies integraal aftrekken in de vennootschapsbelasting. U kan de IPT uitbreiden met extra waarborgen zoals een verzekering gewaarborgd inkomen of overlijden. Cumuleerbaar met andere verzekeringen voor een aanvullend pensioen zoals het VAPZ, pensioen en langetermijnsparen.

POZ (pensioenovereenkomst)

Bent u actief als zelfstandige zonder vennootschap? Dan komt u in aanmerking voor deze voordelige vorm van pensioenopbouw en u kan genieten van een fiscaal voordeel. Aanvullende waarborgen zoals arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn ook mogelijk.

Contact

Wijkstraat 43 bus 11
3590 Diepenbeek

011 93 35 00

verzekeringen@certago.be